mat-bang-block-a-tang-7-34-du-an-phu-dong-premier

Mặt bằng Block A tầng 7 - 34 dự án Phú Đông Premier

Mặt bằng Block A tầng 7 – 34 dự án Phú Đông Premier

Mặt bằng Block A tầng 7 – 34 dự án Phú Đông Premier