mat-bang-tang-10-new-galaxy-1

Mặt bằng tầng 10 Block Trendy, Sporty, Creaty dự án căn hộ chung cư New Galaxy

Mặt bằng tầng 10 Block Trendy, Sporty, Creaty dự án căn hộ chung cư New Galaxy

Mặt bằng tầng 10 Block Trendy, Sporty, Creaty dự án căn hộ chung cư New Galaxy