mat-bang-tang-4-9-va-11-18-new-galaxy

Mặt bằng tầng 04-09, 11-18 Block Trendy, Sporty, Creaty dự án căn hộ chung cư New Galaxy

Mặt bằng tầng 04-09, 11-18 Block Trendy, Sporty, Creaty dự án căn hộ chung cư New Galaxy

Mặt bằng tầng 04-09, 11-18 Block Trendy, Sporty, Creaty dự án căn hộ chung cư New Galaxy