mat-bang-tang-5-19-21-23-du-an-can-ho-chung-cu-charm-diamond-di-an-binh-duong

Mặt bằng tầng 5 - 19 và 21 - 23 căn hộ Charm Diamond Tp Dĩ An

Mặt bằng tầng 5 – 19 và 21 – 23 căn hộ Charm Diamond Tp Dĩ An

Mặt bằng tầng 5 – 19 và 21 – 23 căn hộ Charm Diamond Tp Dĩ An