mat-bang-tang-5-19-va-21-35-thap-b-du-an-opal-boulevard

Mặt bằng tầng 5 - 19 và 21 - 35 tháp B dự án Opal Boulevard

Mặt bằng tầng 5 – 19 và 21 – 35 tháp B dự án Opal Boulevard

Mặt bằng tầng 5 – 19 và 21 – 35 tháp B dự án Opal Boulevard