mat-bang-thiet-ke-can-ho-1-phong-ngu-+1-honas-residence-1

Mặt bằng thiết kế căn hộ 1 phòng ngủ + 1 Honas Residence

Mặt bằng thiết kế căn hộ 1 phòng ngủ + 1 Honas Residence

Mặt bằng thiết kế căn hộ 1 phòng ngủ + 1 Honas Residence