Palm Heights/Phú Gia Thịnh

Palm Heights

Phòng khách nối liền phòng bếp dự án Palm Heights Keppel Land

Phòng khách nối liền phòng bếp dự án Palm Heights Keppel Land