Gem Riverside/Phú Gia Thịnh

Gem Riverside

Dự án có tổng cộng 12 block căn hộ thiết kế đan xen nhau để mỗi căn hộ đều hưởng trọn không khí thiên nhiên dịu mát

Dự án có tổng cộng 12 block căn hộ thiết kế đan xen nhau để mỗi căn hộ đều hưởng trọn không khí thiên nhiên dịu mát