TIEN-DO-DU-AN-SAFIRA-KHANG-DIEN-QUAN-9

Tiến độ Safira Khang Điền

Dự án Safira Khang Điền quận 9 đã được bàn giao đầy đủ

Dự án Safira Khang Điền quận 9 đã được bàn giao đầy đủ