Mat-bang-dien-hinh-tang-3-Block-A

Mặt bằng Safira Khang Điền

Mặt bằng điển hình tầng 3 Block A chung cư Safira Khang Điền q9

Mặt bằng điển hình tầng 3 Block A chung cư Safira Khang Điền q9