tien-do-xay-dung-du-an-empire-city

Tiến độ Empire City

Hai tòa tháp Linden, Tilia Residences đã được hoàn thiện và bàn giao

Hai tòa tháp Linden, Tilia Residences đã được hoàn thiện và bàn giao