Giải đáp 1ha bằng bao nhiêu m2? Bạn đã biết chưa?

1ha bằng bao nhiêu m2? Khi mà thị trường bất động sản ngày càng tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ, thì việc hiểu rõ cách thức chuyển đổi đơn vị tính cũng được xem là rất cần thiết. Trong bài viết sau, Phú Gia Thịnh sẽ chia sẻ tất tật các cách chuyển đổi đơn vị nói chung và giải quyết thắc mắc thường gặp: 1 ha bằng bao nhiêu m2 nói riêng. Cùng theo dõi bạn nhé.

Hecta là gì?

Hecta có ký hiệu là ha, đọc theo tên gọi tiếng Anh là hectare. Hecta là một trong số các đơn vị phổ biến nhất dùng để đo lường diện tích nhà cửa, đất đai. Vậy 1ha bằng bao nhiêu mét vuông? Lời giải là 1ha sẽ bằng 10.000 mét vuông.

Trước đây, hecta được ứng dụng nhiều trong quá trình đo lường của hệ mét, có ký hiệu là A. Ngày nay, hecta không còn nằm trong hệ thống đo lường quốc tế SI, song nó vẫn được sử dụng một cách quen thuộc trong ngành quản lý, quy hoạch đất đai, quy hoạch đô thị, ngành trắc địa….

Lý do hecta không thuộc vào hệ thống đo lường quốc tế SI nữa là bởi đối với những diện tích đất lớn, nó không còn phù hợp để làm thước đo chính xác nữa. Ở vài đất nước như Mianma, Anh, Hoa Kỳ,… người ta ứng dụng đơn vị đo lường là mẫu Anh (acre) nhiều hơn. Theo đó, 1 hecta bằng xấp xỉ 2.47 mẫu Anh. 

1ha bằng bao nhiêu m2

Tính ứng dụng của ha trong ngành quản lý, đất đai, trắc địa đến nay vẫn không thay đổi

Quy đổi đơn vị đo diện tích ha: 1ha bao nhiêu m2?

Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá “1ha là bao nhiêu mét vuông?” nhé:

1ha bằng bao nhiêu m2?

1 ha = 1 hectomet vuông (hm2) = 10.000 m2. Theo đó, nếu mảnh đất hình vuông có một cạnh bằng 200m thì công thức tính diện tích là 200 x 200 = 40.000m2. Tương ứng với 4ha.

1ha bằng bao nhiêu m2

1ha bằng bao nhiêu m2? Lời giải chính xác là 10.000 m2

1 ha bằng bao nhiêu km2?

Theo quy ước, 1000m sẽ bằng 1km suy ra 1km2 bằng 1000 x 1000 = 1.000.000m2. Trong khi đó, ta lại có 10.000m2 bằng 1ha, do đó có được kết quả cuối cùng là 1ha bằng 0.01km2 hoặc 100ha bằng 1km2. 

1 ha bằng bao nhiêu sào?

Sào là một đơn vị đo lường được ứng dụng chủ yếu khi tính diện tích đất nền, đất trồng hoa màu, lúa,… ở nước ta. Ở mỗi miền sẽ có công thức tính diện tích một sào khác nhau theo quy định. Căn cứ vào Nghị định 86/2012/NĐ-CP ta có:

 • 1 sào Bắc Bộ sẽ bằng 360m2.
 • 1 sào Trung Bộ sẽ bằng 499.95m2.
 • 1 sào Nam Bộ sẽ bằng 1296 m2.

Theo quy ước Quốc tế, cứ 10.000m2 sẽ bằng 1ha, vậy nên:

 • 1 ha bằng 10.000 chia 1296 và bằng 7.71605 sào Nam Bộ.
 • 1 ha bằng 10.000 chia 499.95 và bằng 20.002 sào Trung Bộ.
 • 1 ha bằng 10.000 chia 360 và bằng 27.778 sào Bắc Bộ.

1 ha bằng bao nhiêu mẫu?

Tương tự như đơn vị tính sào, mẫu cũng được xác định bằng công thức tính diện tích khác nhau. Cụ thể:

 • 1ha bằng bao nhiêu mẫu Nam Bộ? 1 sào Nam bộ = 1000 m2. Suy ra 1 ha = 1 mẫu Nam Bộ.
 • 1ha bằng bao nhiêu mẫu Trung Bộ? 1 sào Trung Bộ = 500 m2. Suy ra 1 ha = 5000m2; 1 ha = 20.002 sào Trung Bộ và 1 ha = 2.0002 mẫu Trung Bộ.
 • 1ha bằng bao nhiêu mẫu Bắc Bộ? 1 sào Bắc Bộ = 360 m2. Suy ra 1 ha = 3600m2; 1 ha = 27.778 sào Bắc bộ và 1 ha = 2.778 mẫu Bắc Bộ.
1ha bằng bao nhiêu m2

Để tính được 1 ha bằng bao nhiêu mẫu, chúng ta cần dựa vào đơn vị m2

1 ha bằng bao nhiêu công?

Tùy thuộc vào từng vùng miền, quy ước trong đơn vị công cũng có sự khác biệt. Cụ thể: 

 • 1ha = 10.000/360 và bằng xấp xỉ 27.7777777778 công Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 và bằng xấp xỉ 20.0020002 công Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 và bằng xấp xỉ 7.71604938272 công Nam Bộ.

Quy đổi đơn vị đo diện tích sào

Sau khi đã tìm hiểu chi tiết 1ha bằng bao nhiêu m2, km2, sào, mẫu và công. Chúng ta hãy khám phá thêm các phép tính quy đổi diện tích sau:

1 sào bằng bao nhiêu m2?

Dựa theo hệ đo lường cổ của nước ta, 1 sào bằng 1/100 mẫu tương đương với 1/10 công. Do đó cách tính diện tích theo sào tùy theo từng vùng:

 • Bắc bộ: 1 sào = 360m2.
 • Trung bộ: 1 sào = 500m2
 • Nam bộ: 1 sào = 1000m2

1 sào bằng bao nhiêu công?

Theo quy ước, 1 sào bằng 1/10 công. 

1 sào bằng bao nhiêu ha?

Ở mỗi vùng miền, cách thức quy đổi từ sào sang ha có sự khác biệt. Cụ thể là:

 • Ở Bắc Bộ: 1 sào bằng 0.036 ha.
 • Ở Trung Bộ: 1 sào bằng 0.05 ha.
 • Ở Nam Bộ: 1 sào bằng 0.13 ha.
1ha bằng bao nhiêu m2

Sào cũng là một trong những đơn vị tính diện tích đất nông nghiệp được sử dụng phổ biến hiện nay

1 sào bằng bao nhiêu thước?

Cũng tương tự như trên, cách quy đổi từ sao sang thước cũng có sự khác nhau giữa mỗi vùng miền. Cụ thể:

 • Ở Bắc Bộ: 1 sào bằng 15 thước, tương đương với 360m2
 • Ở Trung Bộ: 1 sào bằng 15 thước, tương đương với 499.95m2

Quy đổi đơn vị đo diện tích mẫu

1 mẫu bằng bao nhiêu sào? 

Mẫu là đơn vị thường được sử dụng khi cần đo đạc diện tích đất quy mô lớn. Nếu bạn muốn quy đổi từ mẫu sang đơn vị sào, mét vuông, hãy thực hiện chuyển đổi từ từ theo trình tự: mẫu ra sào, sào ra mét vuông.

Theo đó, ta có 1 mẫu = 10 sào, 10 mẫu = 100 sào và 100 mẫu = 1000 sào.

1 mẫu bằng bao nhiêu công?

Theo quy ước dân gian, 1 mẫu bằng 10 công. Tương tự như vậy, ta sẽ có: 

 • 10 mẫu sẽ bằng 100 công.
 • 5 mẫu sẽ bằng 50 công.
 • 2 mẫu sẽ bằng 20 công.

1 mẫu bằng bao nhiêu m2?

Ở từng vùng miền khác nhau, sẽ có cách chuyển đổi từ mẫu sang đơn vị mét vuông không giống nhau. Cụ thể:

 • Ở Bắc Bộ: một mẫu sẽ bằng 3600m2.
 • Ở Trung Bộ: một mẫu sẽ bằng 5000m2.
 • Ở Nam Bộ: một mẫu sẽ bằng 10000m2.

1 mẫu bằng bao nhiêu ha?

Cách chuyển đổi từ đơn vị mẫu sang ha như sau:

 • Ở Bắc Bộ: một mẫu sẽ bằng 0.36 ha.
 • Ở Trung Bộ: một mẫu sẽ bằng 0.49995 ha.
 • Ở Nam Bộ: một mẫu sẽ bằng 1.296 ha.
1ha bằng bao nhiêu m2

1 mẫu bằng 0.36 ha, 0.49995 ha, 1.296 ha ứng với Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ

1 mẫu bằng bao nhiêu km2?

Cách chuyển đổi từ đơn vị mẫu sang km2 như sau:

 • Ở Bắc Bộ: một mẫu sẽ bằng 0.0036 km2.
 • Ở Trung Bộ: một mẫu sẽ bằng 0.0049995 km2.
 • Ở Nam Bộ: một mẫu sẽ bằng 0.01296 km2.

Quy đổi đơn vị đo diện tích công

1 công bằng bao nhiêu m2?

Hiện nay, công cũng là đơn vị đo lường chưa có sự thống nhất chung, vì thế nên ở mỗi vùng miền, người ta sẽ quy ước cách đổi khác nhau:

 • Ở Bắc Bộ: 1 công sẽ bằng 1000m2
 • Ở Trung Bộ: 1 công sẽ bằng 500m2
 • Ở Nam Bộ: 1 công sẽ bằng 1296m2

1 công bằng bao nhiêu ha?

Để đổi từ công sang đơn vị ha rất đơn giản. Cụ thể:

 • 1 công sẽ bằng 0.1ha
 • 2 công sẽ bằng 0.2ha.
 • 5 công sẽ bằng 0.5ha.
 • 10 công sẽ bằng 1ha.
 • 100 công sẽ bằng 10ha.

Bài viết trên đây là những thông tin hữu ích về cách thức chuyển đổi các đơn vị đo lường diện tích đất đai ở nước ta. Hy vọng sau khi tham khảo các chia sẻ của Phú Gia Thịnh bạn sẽ biết được 1ha bằng bao nhiêu m2 nhé.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)